Aktuelno
Počeli
Radovi na izradi isražno-exploatacionih bunara-Ždeglovo.
Nakon pripremnih radova oko lociranja i uređenja gradilišta, urađena je bušotina dubine 140 m. Radovi se nastavljaju prema utvrđenoj dinamici, pa je realno očekivati završetak radova u planiranom roku i nastavak . ...»
slicica
Delatnost...

Jkp vodovod Lebane bavi se prevashodno sakupljanjem, preradom i distribucijom vode za piće,kao i kanalisanjem i odvođenjem  već iskorišćene vode do recipijenta.

 • 1 Stiže oprema
  Konačno oprema za izvođenje radova,pristiže!
 • 2 JKP "Vodovod" Lebane
  Mašina za bušenje bunara,parkirana u krugu preduzeća!
 • 3 Lokacija istražne bušotine
  Postavljanje opreme na mestu izvođenja radova...
 • 4 .
  Podizanje platforme za izvođenje istražne bušotine...
 • 5 ..
  Montaža rezne glave...
 • 6 ...
  Pre samog početka ...
 • 7 ....
  Prvi metri istražne bušotine u Ždeglovu...

Bunari u selu Ždeglovo-konačno!

grb opštine Upornim zalaganjem lokalne samouprave i JKP "Vodovod" Lebane, obezbeđena je sva potrebna dokumentacija, završen izbor izvođača tenderom "Javne nabavke malih vrednosti" ...» .

sunce Visoke temperature nakon perioda zahladjenja,već su doprinele nestašici vode u višim delovima grada...»

rezidual hlora Kvalitet vode redovno se kontroliše,uzimanjem uzorka sa hidranta kao i uzimanjem uzoraka po reonima grada...»

sunce
spiker
Kontakt telefon 07 - 15 h
016/843-909
Anketa
Dali u skoriju budućnost očekujete poboljšanje u vodosnabdevanju grada?
Cena vode i usluga kanalisanja otpadnih  voda obračunate su po kubnom metru vode...»
Radna jedinica "Održavanje vodovoda i kanalizacije" je hitno angažovana na odklanjanju kvara...»
Potrebna dokumenta i procedura priključenja objekata korisnika na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. »
JKP "Vodovod" Lebane
19.Avgust 1/16230 Lebane
Tel-Fax: 016.843.909
Free Web Hosting